Prečo si vybrať práve nás?
Školenia sú pre nás viac než len odprednášaním odbornej látky.
VZDELÁVANIE
AKREDITOVANÉ
Akreditované školenie Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
15
kreditov
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh – Program ALF
Podľa rozhodnutia o akreditácii je možné prideliť kredity pedagogickým zamestnancom v kategóriách:
Rozhodnutie o akreditácii nájdete TU


Obsahová náplň školenia:
Rozsah prebraných tém závisí od počtu hodín a zručností účastníkov školenia.