• ZŠ OBRANCOV MIERU, DETVA

  OKTÓBER 2014

  • Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese
  • Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami
 • ZŠ MÁRIE MEDVECKEJ MEDVEDZIE, TVRDOŠÍN

  JÚN 2015

  • Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese
  • Nové trendy v tvorbe didaktických testov
 • SZŠ SV. BAZILA VEĽKÉHO, Kmeťovo Stromoradie, Prešov

  február 2015

  • Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese
 • GYMNÁZIUM Komenského, Lipany

  Marec 2015

  • Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese
 • SOŠ obchodu a služieb, Športova, Rimavská Sobota

  november 2014 - február 2015

  • Digitalizácia učebných materiálov
  • Využitie interaktívnych technológií a moderných pomôcok vo vyučovacom procese
  • Inovatívne metódy a formy vzdelávania žiakov pre rozvoj kľúčových kompetencií
 • ZŠ Mirka Nešpora, Prešov

  november 2014 - február 2015

  • Anglický jazyk moderne a zrozumiteľne
  • Motivácia a adaptabilita
  • Obsah a využitie IKT vo vyučovacom procese
  • Tvorba digitálneho obsahu pre vyučovanie
 • ZŠ Žehňa

  júl 2015

  • Digitalizácia učebných materiálov
  • Použitie interaktívnyh technológií vo vyučovacom procese
 • ZŠ Kukučínova, Detva

  máj 2015

  • Nové trendy v tvorbe didaktických testov
  • Digitalizácia učebných materiálov
 • ZŠ Školská, Spišské Podhradie

  Jún 2015

  • Nové trendy v tvorbe didaktických testov